Disclaimer & Privacy verklaring - PDF


Verantwoordelijke website
Dit is de website van Mammoet Taptijen BV (handelsnaam Mammoet – More Than Floors), vestigingsadres: Amstelveenseweg 146-148, 1075 XM Amsterdam, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 33173255.

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy
Mammoet – More Than Floors respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen daarbij volgens de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het volledig afhandelen van een verzoek en/of een bestelling. Voor alle andere doeleinden gebruiken wij uw gegevens alleen als wij uw toestemming daarvoor hebben.

Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Persoonsgegevens zullen door Mammoet – More Than Floors niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Mammoet – More Than Floors geen invloed. Mammoet – More Than Floors is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op de website van Mammoet – More Than Floors staan die totaal onafhankelijk opereren van Mamoet – More Than FLoors en waar Mammoet – More Than Floors geen zeggenschap over heeft. Mammoet – More Than Floors is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.